Informace o publikaci

K institutu přísedících v trestním řízení

Autoři

COUFAL Adam

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.sagit.cz/info/statni-zastupitelstvi-c-1-2020
Klíčová slova assessors;court;criminal proceeding;lay element;
Popis Ve svém článku se zabývám institutem přísedících v českém trestním řízení. Věnuji se otázce vhodnosti tohoto laického prvku s ohledem na nedávné návrhy úplného zrušení či alespoň omezení tohoto institutu. Ve svém článku čerpám i z osobních zkušeností asistenta soudce trestního úseku. Jelikož působím na Krajském soudě na úseku nalézacím, přísedící se účastní všech nám napadlých trestních věcí. V článku poukazuji na vybrané problémy a otázky, které jsou s institutem přísedících spojeny.
Související projekty: