Informace o publikaci

Value Gap

Logo poskytovatele
Autoři

COLLETT Dominika POLČÁK Radim ŠALOMOUN Michal VOJTÍŠKOVÁ Terezie

Rok publikování 2019
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Přiložené soubory
Popis Předmětem te´to výzkumne´ zprávy je proble´m ekonomicke´ho fungování audiovizuálního pru°myslu oznacˇovaný jako value gap. Jeho podstatou je dopad protiprávního užití audiovizuálních děl na hodnotu majetkových práv autorských.Tato výzkumná zpráva odpovídá na základní otázky jak cˇeská právní úprava reflektuje proble´m value gap u audiovizuálních děl a jak cˇeská právní úprava řeší proble´m value gap u audiovizuálních děl. Soucˇástí te´to zprávy je rovněž návrh řešení zjištěných deficitu° týkajících se reflexe nebo ošetření value gap v cˇeske´m právu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info