Informace o publikaci

Eye tracking vo výskume porúch autistického spektra – súčasný stav diskusie

Název česky Eye tracking ve výzkumu poruch autistického spektra - současný stav diskuse
Autoři

HALÁMKOVÁ Daniela

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V poslední době se eye tracking (zařízení na sledování pohybů očí) stal šikovným nástrojem často používaným i ve výzkumu psychických poruch. Na základě tzv. eye-mind hypotézy můžeme předpokládat, že umíme identifikovat oblasti, na které participant nasměruje svou pozornost. Eye tracking je zároveň objektivnějším měřením než sebeposouzení, které je založeno na sebereflexi a upřímnosti participanta a umožňuje nám zkoumat i pozornost dětských a neverbálních participantů. Příspěvek představí využití eye trackingu ve výzkumu poruch autistického spektra a popíše průběh diskuse v této oblasti až po její současný stav. Součástí příspěvku je i představení experimentu realizovaného na Masarykově univerzitě v Brně. Identifikace oblastí obrazu, které upoutají pozornost participantů s autismem a jejich porovnání s komparační skupinou nám může pomoct charakterizovat, případně se následně pokusit minimalizovat, rozdíly mezi vnímáním u běžné a autistické populace.