Informace o publikaci

Vykonatelnost rozsudků Soudního dvora Evropské unie

Autoři

FELLEROVÁ PALKOVSKÁ Iva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Enforceability of Judgments; EU Court of Justice; Decisions of the EU Court of Justice; Execution of Judgments; Effects of Judgments.
Přiložené soubory
Popis Cílem článku je analyzovat vykonatelnost rozhodnutí unijních soudů v unijním právu. Nejprve je předestřen účel, jaký v unijním právu vykonatelnost plní, následně je pozornost zaostřena na právní zakotvení tohoto institutu. Těžištěm článku je analýza jednotlivých nástrojů, které k prosazení obsahu rozsudků Soudního dvora EU slouží, ať už se jedná o přímý výkon rozhodnutí nebo jiné nástroje zajišťující vykonatelnost. Závěrem lze konstatovat, že vykonatelnost je vlastnost, kterou rozsudky Soudního dvora EU mají, tedy že povinnost postupovat ve shodě s rozsudky SDEU v unijním právu platí.