Informace o publikaci

An overview of the analytical techniques applied to study the Carpathian obsidians

Název česky Přehled analytických technik použitých ke studiu karpatských obsidiánů
Autoři

KASZTOVSZKY Zsolt PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeometriai Mühely/Archaeometry Workshop
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ace.hu/am/
Klíčová slova obsidian; petrography; NAA/PGAA; XRF; ICP-AES/MS; datování
Popis V práci je podán přehled analytických technik aplikovaných na karpatské obsidiány od poloviny šedesátých let do současnosti. Vedle moderních analytických metod, které jsou zaměřeny především na určení provenience obsidiánů, bylo rovněž využito petrografické studium výbrusů pod polarizačním mikroskopem - popis fluidální stavby, inkluzí, vyrostlic, dále charakteristika jednotlivých mikrolitů a trichitů ve sklovité hmotě za použití mikrosondy nebo měření indexu lomu vulkanického skla. Stanovení magnetické susceptibility je vhodné pro odlišení pravěkých obsidiánových nástrojů od pseudoartefaktů ze sklovité strusky, které byly nalezeny při povrchovém sběru. Zvlášť jsou diskutovány nedestruktivní metody, ekonomické aspekty, rychlost a ceny analýz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info