Informace o publikaci

Stanovení vybraných žlučových kyselin ve slinách metodou HPLC-MS jako potenciální nová neinvazivní metoda diagnostiky Barrettova jícnu

Autoři

KONEČNÝ Štefan DOLINA Jiří KUBÁŇ Petr ĎURČ Pavol DOSEDĚLOVÁ Věra HIMMELSBACH Markus BUCHBERGER Wolfgang

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod Barrettův jícen je označení pro stav, kdy dochází ve sliznici jícnu k intestinální metaplazii z důvodu působení patologického refluxu. Tato změna je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje adenokarcinomu jícnu. Diagnóza Barrettova jícnu se v současnosti opírá o endoskopii s histologickým vyšetřením bioptovaného materiálu. Experimentální, klinické a imunohistochemické studie ukazují, že jedním z faktorů v patogenezi Barrettova jícnu je duodenální reflux a s tím související synergické poškození jícnu působením žlučových kyselin a žaludeční kyseliny v refluxátu. Metodika V této práci byl studován obsah vybraných žlučových kyselin v neinvazivně odebraných vzorcích slin u vzorku 15 pacientů s endoskopicky i histologicky prokázaným Barrettovým jícnem (C: 1-10, M: 2-13, dle Pražské klasifikace) a kontrolní skupiny 10 subjektů bez známek refluxní nemoci či Barrettova jícnu. Ve slinách byla pomocí vysoceúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS) provedena analýza majoritních žlučových kyselin (kyselina glykocholová, kyselina glykodeoxycholová a kyselina glykochenodeoxycholová). Výsledky Při srovnání obsahu vybraných žlučových kyselin u obou skupin, byly u pacientů s Barrettovým jícnem nalezeny signifikantně zvýšené koncentrace především kyseliny glykochenodeoxycholové (Mann-Whitney, p<0,01). Pomocí statistické analýzy (principal component analysis, PCA) bylo možno odlišit vzorky především u pacientů s vysokými hodnotami C a M. Závěr Metoda analýzy vybraných žlučových kyselin ve slinách pomocí HPLC-MS se jeví jako potenciální nová neinvazivní diagnostická metoda pro detekci Barrettova jícnu a pro odhad jeho závažnosti. HPLC-MS je vysoce citlivá metoda pro měření malého množství žlučových kyselin v lidských slinách. Analýza je rychlá, ale příprava vzorku je složitější. Ke zpřesnění této nové diagnostické metody je zapotřebí detailnější studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info