Informace o publikaci

Sprachmanagement im DaF-Unterricht im Kontext der Motivierung zum Deutschlernen.

Název česky Jazykový management ve výuce němčiny jako cizího jazyka v kontextu motivování k učení se němčině.
Autoři

FUKOVÁ Petra

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá odchylkami od standardu, které produkují žáci při výuce němčiny, a jejich korekcí, přičemž propojuje sociolingvistický a didaktický pohled a diskutuje motivující aspekt korekce.
Související projekty: