Informace o publikaci

Znalostní management. Reflexe a konstrukce ke vzniku znalostí: Data – informace – znalost. Distanční studijní opora.

Autoři

BORN Rainer BORN Eva

Rok publikování 2019
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Způsoby, jakými se v organizacích vytvářejí, komunikují a argumentují znalosti, se liší. Vždy ale mají dlouhodobý dopad na relativní výkonnost organizace, neboť ovlivňují výsledky rozhodování a jednání členů organizace. Tato publikace zkoumá zákonitosti, jak efektivní, flexibilní a inovativní organizace vytvářejí, komunikují a argumentují své znalosti. Cílem publikace je zmapovat dosavadní výzkum v této oblasti a podpořit tím myšlenku, že kombinace managementu znalostí s citlivým managementem sociálních vztahů je zásadní pro vznik a aktualizaci efektivních přístupů k řešení původního úkolu znalostního managementu v organizaci, tj. podporovat dlouhodobou výkonnost organizace prostřednictvím podpory její flexibility a inovativnosti.