Informace o publikaci

Osobnost formovaná a formující v souvislostech úspěšného vývoje : Jak ovlivňuje společnost charakteristiky osobnosti?

Autoři

MILLOVÁ Katarína

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Osobnost a její charakteristiky hrají v životě člověka velmi podstatnou úlohu. Příspěvek se bude zabývat rolí osobností v úspěšném (nebo pozitivním, optimálním) fungování v průběhu života. O tom, co je úspěšné (či pozitivní nebo optimální) fungování nepanuje mezi psychology úplná shoda. Pro některé to znamená výhradně vysokou osobní pohodu, pro jiné jde spíše o dobré přizpůsobení se vnějším požadavkům, další předpokládají, že pro dobré fungování každého z nás musí být zastoupeny obě složky. Ať je to jakkoli, úspěšné fungování se týká celého našeho života a je ovlivňováno mnoha oblastmi, mezi ty nejdůležitější patří právě osobnostní charakteristiky. Na straně jedné osobnostní charakteristiky jako temperament, inteligence nebo osobnostní rysy mohou významně ovlivnit úspěšné nebo neúspěšné fungování člověk v dané společnosti, na druhé straně jsou mnohé osobnostní charakteristiky zpětně ovlivňovány normami, hodnotami a očekáváním společnosti, ve které člověk žije. Příspěvek bude doplněn příklady ze světového i vlastního výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info