Informace o publikaci

Multidisciplinary approach in surgical pressure ulcer therapy after spinal cord injury

Název česky Multidisciplinární přístup v chirurgické léčbě dekubitů u pa­cientů s míšní lézí
Autoři

ŠÍN Petr HOLOUBEK Jakub HOKYNKOVÁ Alica LIPOVÝ Břetislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S52
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S52
Klíčová slova pressure ulcers; spinal cord injury; infection; nutrition; multidisciplinary approach
Popis Chirurgická léčba rozsáhlých dekubitů u pa­cientů s traumatickou míšní lézí stále představuje velkou výzvu a často opomíjenou kapitolu, s níž je celá řada odborností den­ně konfrontována. Léčba pa­cientů často vyžaduje multidisciplinární spolupráci napříč nejen chirurgickými obory. Právě úzká spolupráce s výživovým specialistou, mikrobio­logem a pracovníky z chirurgických oborů je mnohdy jedinou možností k úspěšné terapii. Cílem příspěvku je ve stručnosti shrnout základní parametry multidisciplinární spolupráce při léčbě rozsáhlých dekubitů u pa­cientů s míšní lézí. Výše zmíněný přehled v krátkosti demonstrujeme na sérii kazuistik z naší každoden­ní praxe. V diskuzi se zabýváme rolí jednotlivých chirurgických specializací, významem nutriční podpory a řešením infekčních komplikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info