Informace o publikaci

Krize právního konstitucionalismu a hledání alternativ

Autoři

BAROŠ Jiří

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Ve čtvrté kapitole se Jiří Baroš zaměřuje na tezi, že za krizí liberální demokracie i jednotlivých liberálně-demokratických režimů stojí v prvé řadě excesivní důraz na právní dimenzi těchto politických režimů; terčem kritiky se tak stal tzv. právní konstitucionalismus (ve vztahu ke střední a východní Evropě viz Blokker 2014). Konstitucionalismus je vedle suverenity lidu standardně chápán jako jeden ze dvou zakládajících principů současných ústavních demokracií a lze se proto ptát, jaký je mezi těmito principy vztah – vzájemně se podmiňující, či spíše konfliktní? Do těchto debat lze předně situovat na jedné straně liberální zastánce konstitucionalistických hodnot a na straně druhé republikánské a demokratické proponenty prohlubování demokratické participace, kteří vypracovávají návrhy alternativ k dominantnímu modelu právního konstitucionalismu. Baroš v kapitole argumentuje, že kritizovaný právní konstitucionalismus je konceptuálně složitější uchopit, než se na první pohled jeho odpůrcům zdá – jak lze dokumentovat především na příkladu zahraničních odborných diskusí, právní konstitucionalismus je ve skutečnosti vnitřně diferencovaným proudem. Baroš pokračuje rozborem dvou hlavních alternativ, které se k modelu právního konstitucionalismu objevily a které kladou důraz jednak na nezbytnost politické participace (ta by se měla týkat i rozhodování o ústavních otázkách) a jednak na důležitost reprezentativních institucí: Zatímco politický konstitucionalismus navazující na republikánskou tradici politického myšlení představuje podle Baroše v jistém slova smyslu krok zpět směrem k režimu suverenity parlamentu, demokratický konstitucionalismus čerpající mimo jiné z radikálně-demokratické tradice stojí před výzvou konstrukce adekvátních institucionálních prostředků zajišťujících garantování lidských práv a dosahování společného dobra. Zároveň musí čelit hrozbě populismu, který v současné době zaplavil prostor liberálních demokracií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info