Informace o publikaci

Institut příměří za husitské revoluce : Situace v jižních Čechách a její srovnání s jižní Moravou

Logo poskytovatele
Autoři

ELBEL Petr

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola pojednává o důležitém, avšak dlouho opomíjeném aspektu husitských válek – o institutu příměří, který byl navzdory církevním zákazům hojně využíván i katolickou šlechtou. V první části autor představuje vývoj institutu příměří ve středověkém vojenství a válečném právu a speciálně v prostředí husitských válek, kde dohody o příměří někdy obsahovaly dokonce náboženská ustanovení. Autor si klade otázku, zda resp. do jaké míry tato ustanovení, resp. samotný fakt uzavírání příměří mezi válčícími stranami přispěly k obroušení náboženské horlivosti a zrodu rané, i když velmi omezené náboženské tolerance v husitských Čechách. Ve druhé části se autor pokouší tuto otázku řešit na základě důkladné analýzy mimořádně uceleného souboru dohod o příměří z husitských Čech: příměří mezi jihočeským magnátem Oldřichem z Rožmberka a jeho klientelou na straně jedné a táborským svazem a dalšími husitskými uskupeními na straně druhé. Ve třetí části studie je jihočeský pramenný korpus porovnán se skromnějším souborem dohod o příměří z jižní Moravy, kterému autor nedávno věnoval samostatnou monografii. V závěru autor dospívá k názoru, že institut příměří nepochybně přispíval ke vzniku ovzduší, v němž bylo možno dospět k (provizornímu) náboženskému smíru a k ukončení husitských válek, protože bořil církevní doktrínu o neúprosnosti boje proti heretikům, kteří v dohodách o příměří museli být respektováni jako smluvní strana.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info