Informace o publikaci

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (eds.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019

Autoři

MALÝ Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Recenze souboru studií věnovaných Václavu Bůžkovi