Informace o publikaci

Nizozemský a vlámský pohyb úst. Překážka pro Čecha?

Autoři

KOSTELECKÁ Marta

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nizozemština a její nizozemská a vlámská varieta se odlišují nejen lexikálně, morfologicky a syntakticky, ale také na fonetické úrovni. Fonetikou nemyslíme pouze hláskový inventář, procesy spojování hlásek, ale také typické nastavení artikulátorů před zahájením ústního projevu a pohyb artikulátorů při mluvním projevu. Tato tzv. artikulační báze jazyka je specifická pro každý jazyk a tvoří také specifickou barvu či timbre daného jazyka. V přednášce se zaměříme na popis a porování češtiny a dvou evropských variet a nizozemštiny s cílem poukázat na problematické nastavení a pohyby a možnost osvojení si plynulé a dobře srozumitelné výslovnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info