Informace o publikaci

Rozhodni se! Aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších neinfekčních onemocnění pro 2. stupeň ZŠ

Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka SMEJKALOVÁ Zdeňka

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Metodický materiál „Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví“ je zaměřen na prevenci chronických neinfekčních chorob a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Chronické neinfekční choroby (neboli choroby hromadného výskytu, dříve označované jako civilizační onemocnění) souvisí s nezdravým životním stylem a patří v současné době k častým onemocněním. Výchova ke zdraví je klíčovým předmětem, který může mít zásadní vliv na růst zdravotní gramotnosti populace a snížení výskytu těchto nemocí. Hlavním cílem metodického materiálu je seznámit žáky s primární prevencí těchto onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešením a návrh aktivit k danému tématu.
Související projekty: