Informace o publikaci

Webová aplikace pro analýzu sentimentu

Autoři

BILÍK Jan BAISA Vít

Rok publikování 2019
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Aplikace je tvořená části webovou (front-end) a serverovou (back-end). Front-end (uživatelské rozhraní) je velmi jednoduché a umožňuje vložení volného textu (možné vložit např. okopírovaný článek ze schránky) do textového pole. Po odeslání webového formuláře se text odešle na server (back-end), kde je analyzován (automatická tokenizace a morfologická anotace, slovníková analýza obsažených slov v textu nezávislá na gramatických kategoriích jednotlivých slov) a každému slovu, větě a celému textu je přiřazena hodnota na lineární škále od "negativní" až po "pozitivní". Po dokončení analýzy webové rozhraní vizualizuje tuto hodnotu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info