Informace o publikaci

Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus

Autoři

ŠÍP Radim

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie analyzuje stav nejen českého školství. V úvodu autor stanovuje své teoretická východiska (pragmatismus, situační epistemologie) a metodologické nástroje a práce s nimi (ideální typ, sloh myšlení a jednání). Východiska a nástroje využívá v třech následujících analýzách. V první části autor analyzuje tři základní diskurzy současné pedagogiky a poukazuje na jejich neproduktivitu. V následující kapitole definuje roli filozofie jako kritického nástroje vědeckých disciplín a poté zkoumá tři přístupy pedagogické filozofie (patočkovská filozofie výchovy, liessmanovský tradicionalismus a boj proti neoliberalismu). Autor zde dokládá, že tyto přístupy selhávají díky své tradiční orientaci na minulost a inherentní elitářství. V poslední - nejvýznamnější - části autor vysvětluje vztah moderního školství k nacionalismu. Na základě nejnovějších zjištění neurobiologie a kognitivních věd druhé generace vykládá pojem kognitivní krajina jako prostředí, ve kterém jedině může docházet k autonomnímu vzdělávání a výchově. A nakonec ukazuje, že racionalita instituce moderní státní školy systémově rozkládá kognitivní krajiny svých žáků. Díky tomuto inherentnímu nastavení je daná instituce v permanentní krizi. V závěru na základě výpovědí aktéru školního vzdělávání autor navrhuje změny, které povedou k pákovým efektům, prostřednictvím nichž začne proces proměny instituce školy.
Související projekty: