Informace o publikaci

English Restoration Theatre in Czech : An Ongoing Research Project Conducted at the Department of English and American Studies and the Department of Theatre Studies in Brno

Název česky Anglické restaurační divadlo v češtině : probíhající výzkumný projekt na Katedře anglistiky a amerikanistiky a Katedře divadelních studií v Brně
Autoři

KRAJNÍK Filip MIKYŠKOVÁ Anna ŠKROBÁNKOVÁ Klára DRÁBEK Pavel DROZD David

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theory and Practice in English Studies
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Plné znění článku v digitální knihovně FF MU
Klíčová slova Restoration theatre; translation of drama; dramaturgical translation
Popis Článek představuje probíhající výzkumný projekt zaměřený na anglické divadlo období restaurace jakožto mnohožánrový, transnacionální fenomén. Rovněž představuje jeden z hlavních plánovaných výstupů projektu: třísvazkovou antologii restauračních her nově přeložených do češtiny za pomocí dramaturgického pŘekladu (nově vyvinutou kolaborativní metodou překladu pro divadlo).
Související projekty: