Informace o publikaci

Vliv abúzu psychoaktivních látek na průběh a funkční schopnosti u pacientů se schizofrenií

Autoři

HÝŽA Martin ŠILHÁN Petr KAŠPÁREK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1244
Klíčová slova residual symptoms; schizophrenia; social adjustment; substance-related disorders; treatment outcome
Přiložené soubory
Popis Úvod: Abúzus psychoaktivních látek je v případě pacientů se schizofrenií známým nepříznivým faktorem, který ovlivňuje compliance, četnost relapsů i sociální adaptaci nemocných. Zároveň je zde četnější oproti jinak zdravé populaci a také je faktorem ovlivnitelným, tj. je možným cílem léčebných intervencí. Metoda: Provedli jsme průřezovou studii u pacientů se schizofrenií léčených v psychiatrických ambulancích FN Ostrava. Průběh onemocnění byl hodnocen jednak četností relapsů, měřenou průměrným počtem hospitalizací za rok, jednak pomocí ukazatelů sociálního zapojení (bydlení, zaměstnání/studium, vztah) a funkčních schopností (PSP škála). Sledován byl výskyt reziduálních příznaků pozitivních, negativních nebo afektivních. Výsledky: Do hodnocení bylo zařazeno 102 pacientů, u jedné třetiny z nich se vyskytl abúzus nebo závislost. Počet relapsů za rok byl statisticky významně vyšší při užívání kombinace amfetaminů a kanabinoidů ve srovnání s ostatními psycho aktivními látkami nebo jejich kombinacemi nebo ve srovnání s abstinenty. Nenalezli jsme statisticky významné rozdíly v žádné z dalších sledovaných proměnných. Závěr: Studie prokázala nepříznivý vliv zneužívání kanabinoidů a amfetaminů na průběh schizofrenie, měřený průměrným počtem relapsů za rok. Neprokázali jsme jinak známý negativní vliv na sociální a funkční schopnosti pacientů. Problematika duálních diagnóz vyžaduje rozvoj a podporu specializovaných intervenčních programů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info