Informace o publikaci

Role náboženství v utváření nového domova brněnských expatů

Autoři

FUJDA Milan ONDRAŠINOVÁ Michaela VRZAL Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Integrace v rámci místní komunity je zásadní pro vytváření pocitu domova a přináležitosti k novému místu. Pokud komunitu, do níž se lze integrovat, ale nedokáží poskytnout místní v důsledku jazykové bariéry, vyžaduje vytvoření pocitu domova možnost vytvářet intimnější vazby v rámci lokálních komunit, v nichž se problém jazykové bariéry nevyskytuje. Etnické a náboženské komunity dokáží sehrávat tuto roli a fungovat tak jako zprostředkovatelé domova i s potřebnými afektivními vazbami. V příspěvku ukážeme, jak brněnští expatrioti zvládají situaci přesídlení a nutnosti zabydlet se na novém místě s pomocí podpůrných náboženských komunit, jakož i dalších strategií vázaných na náboženství/nenáboženství.
Související projekty: