Informace o publikaci

Měkkýší fauna (Gastropoda, Bivalvia) z lokality Mušlov (vídeňská pánev)

Autoři

TUREK Tomáš HLADILOVÁ Šárka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geological Research in Moravia and Silesia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-58
Klíčová slova Vienna Basin; Neogene; Badenian; Mušlov; Mollusca; paleontology
Popis Lokalita Mušlov leží 3,5 km vjv. od města Mikulov a je součástí Vídeňské pánve. Na lokalitě byla nalezena bohatá mělkovodní střednomiocenní (badenská) fauna. Fauna byla převážně nalezena v jemnozrnných vánitých píscích v menší míře se fauna také vyskytovala v řasových vápencích. Ve vápencích byla nalezena zejména kamenná jádra s pozústatky zvápenatělých schránek, zatímco ve vápnitém písku byly fosílie dobře zachovány. Z výplavu jemnorznného vápnitého písku byla získána bohatá fauna měkkýšů. Z lokality se podařilo determinovat 73 druhů plžů a 25 druhů mlžů. Nejhojnějšími druhy plžů jsou Tricolia eichwaldi, Rissoina podolica, Bittium reticulatum, Gibbula aff. umbilicalis, Jujubinus striatus, Neritina picta a Turritella bicarinata. Mezi nejhojnější druhy mlžů patří Cardites partschi partschi a Linga columbella. Množství a stupeň zachování fauny naznačuje minimální transport a pomalou sedimentaci na mořském dně. Na základě nalezených druhů lze interpretovat, že fauna byla vázána hlavně na jemnozrnný substrát, ale vyskytují se zde i druhy, které preferovaly substrát pevný. Bohaté porosty řas dokládá velké množství nalezených druhů měkkýšů, které se jimi živí. Fauna žila v mělkém moři s dobrým prokysličením a normální salinitou. Výskyt některých stenotermních druhů ukazuje na teplé moře mezi 20–28 °C.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info