Informace o publikaci

Klinická propedeutika pro bakalářské studium - aktualizace podkladů pro 14 přednášek

Autoři

EFFENBERGEROVÁ Tereza LEKEŠ Denis WEBEROVÁ Dana VÝŠKA Ondřej NEVRTALOVÁ Martina BUŘILOVÁ Šárka LUKÁČ Adam ŠKORŇA Marek ŠIMÁČKOVÁ Hana VACKOVÁ Petra BIELAKOVÁ Katarína

Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Související projekty: