Informace o publikaci

Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího

Autoři

KOSTELECKÁ Marta

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace představuje kontrastivní srovnání kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. Kultivovaná výslovnost je popsána na základě porovnání artikulačních bází nizozemštiny, (jejích obou evropských variet), a češtiny. Dále navazují kapitoly, v nichž jsou podrobně popsány hláskové inventáře obou jazyků, ve sledu vokalický a konsonantický inventář. Velkým přínosem práce je komparace obou systémů s upozorněním na problematické aspekty nizozemské výslovnosti pro české mluvčí. U popisu nizozemštiny slouží jako modelová varieta nizozemská nizozemština, k odlišnostem v belgické varietě autorka vždy referuje. Důležitou součástí popisu je kapitola o zákonitosti spojování hlásek ve zkoumaných jazycích, ve které se autorka věnuje problematice asimilace znělosti v nizozemštině a v češtině a také asimilaci místa artikulace nosových konsonantů ve zkoumaných jazycích.
Související projekty: