Informace o publikaci

Two-photon absorption laser-induced fluorescence measurement of atomic hydrogen in discharges and flames induced at atmospheric pressure

Název česky Měření atomárního vodíku ve výbojích a plamenech pomocí fluorescence indukované dvoufotonovou absorpcí laserového záření
Autoři

DVOŘÁK Pavel MRKVIČKOVÁ Martina TALÁBA Marek SKALNÍK Jan KRATZER Jan DĚDINA Jiří

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Přednáška se zabývala metodou TALIF atomárního vodíku a výsledky získanými touto metodou v různých výbojích a plamenech. Diskutovány byly i problémy jako interakce laseru se stěnami aparatur a částečná saturace fluorescenčního procesu.
Související projekty: