Informace o publikaci

Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství

Autoři

PITNEROVÁ Pavla TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem výzkumu bylo zjistit, jak studenti středoškolského vzdělávání vnímají téma inkluze na českých školách, jaké mají povědomí o některých podpůrných opatřeních, určených pro žáky se SVP. V empirické části výzkumu byl pro získání dat od studentů magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2016–2017 použit dotazník s možností otevřených odpovědí. Tři čtvrtiny respondentů dokázaly uvést alespoň jedno podpůrné opatření; Téměř 40 % respondentů bylo schopno pojmenovat tři nebo více podpůrných opatření. Asistent (bez specifikace) byl nejčastěji hlášeným prvkem podpůrných opatření.
Související projekty: