Informace o publikaci

Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2

Název česky Jedenáct střípků ze světa češtiny a jihoslovanských jazyků. Vybrané jihoslovanské studie 2
Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie představuje druhý výběr autorových studií a analýz z oblasti jihoslovanských jazyků. Kniha začíná všeobecným přehledem a představením lingvistické produkce o jihoslovanských jazycích z prostředí Masarykovy univerzity v novém století. Další dvě kapitoly mapují česko-jihoslovanskou lexikografickou produkci ve 20. a 21. století. Ostatní kapitoly jsou již věnovány výhradně onomastickým otázkám - zkoumána je problematika sémantické diferenciace a překladu vybraných choronym, etnonym a ktetik, poté následuje recenze jedné odborné knihy o obyvatelských jménech v češtině a bulharštině a celý výběr uzavírá analýza (ne)korektního užívání onomastických termínů „zoonyma“ a „fytonyma“ v české, chorvatské, srbské a bulharské lingvistice.
Související projekty: