Informace o publikaci

KVALITA ŽIVOTA PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ V KONTEXTU PSYCHODIAGNOSTICKÝCH VÝZEV

Autoři

BUREŠOVÁ Iva JAHNOVÁ Hana VYHNALOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Kvalita života 2019 : Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1
Klíčová slova quality of life; preterm infants; psychological developmental diagnostics
Popis Příspěvek se zabývá problematikou novorozenců s nízkou porodní hmotností jako důsledkem předčasného porodu. Tyto nezralé děti jsou ohroženy rizikovým psychomotorickým vývojem, který se manifestuje různými formami lehčích vývojových poruch až po skutečně těžká vývojová postižení týkající se různých oblastí (psychická, neurologická, motorická, smyslová nebo kombinovaná postižení). Tato postižení mají neblahý, negativní dopad na kvalitu života dětí v průběhu jejich vývoje, ale zároveň ovlivňují rodinu a blízké okolí dítěte, přičemž mohou být původcem i řady dalších obtíží. V České republice je systém péče o novorozence s nízkou porodní hmotností na velmi vysoké lékařské i nelékařské úrovni, avšak chybí zde propracovanější systém pro následnou péči, která by umožnovala co nejvíce zvyšovat kvalitu života těchto dětí a jejich rodin. Příspěvěk upozorňuje na nezbytnost komplexního řešení dané problematiky a soustředí se na potřebu kvalitní rané psychologické vývojové diagnostiky pro včasné zahájení vhodné intervence. Zejména hovoří o potřebě adaptace škály Bayleyové (BSID-III) pro české prostředí a uvádí benefity této diagnostické metody, například ve srovnání s předchozími verzemi, která jsou jako diagnostický nástroj pro hodnocení psychomototického vývoje dětí raného věku hojně využívány (zejména BSID-II).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info