Informace o publikaci

Relektura Teilhardovy rostoucí komplexity jako procesu konstituce noosféry

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V námi provedené a prezentované studii se zaměřujeme na Teilhardův koncept noosféry, který je ve filosofickém prostředí poměrně dobře znám, ale současně je spojený s jistou povrchností či schematičností, což je ostatně neduhem téměř každého filosofického fenoménu, který je reflektován více v dějinách filosofie než v samostatném systematickém pojednání. Pokusíme se tedy znovu zaměřit na tento Teilhardův ústřední koncept, ve kterém se pokusíme ve světle moderních filosofických pozic a společenských změn reflektovat téma tělesnosti, provázanosti či podobnosti infosféry a noosféry a v neposlední řadě se zaměřme na změny, které digitální technologie přinášejí do fenoménu reflexivního vědomí. Dříve než tak učiníme, bude nutné vytvořit jistý základní myšlenkový kontextuální rámec, který pro nás bude rámovaný otázkou individualizace komplexity. Domníváme se, že závěry jsou natolik zajímavé a překvapující, že má smysl provádět relekturu Teilharda dále a hlouběji.