Informace o publikaci

Certifikace kyberbezpečnostních technologií

Autoři

VOSTOUPAL Jakub

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2019-2-5
Klíčová slova Cybersecurity; conformance assessment; certification; compliance; Common Criteria; the Cybersecurity Act
Přiložené soubory
Popis Tento článek pojednává o certifikaci jako o jednom z nástrojů posuzování shody v oblasti technologií kybernetické bezpečnosti. V článku je vysvětlena problematika compliance a jejích výhod oproti obecnému odpovědnostnímu režimu, vysvětlena funkce posuzování shody a certifikace jak obecně, tak v kyberbezpečnostním prostředí, shrnutý stav současné úpravy certifikace kyberbezpečnostních technologií v ČR a EU a představení nadcházející úpravy jednotného evropského certifikačního rámce. V druhé části příspěvku autor představuje konkrétní certifikační systémy včetně institucionálního, organizačního a procesního zabezpečení. Pozornost je přitom zaměřena na systém Common Criteria a chystanou evropskou úpravu podle Aktu o kybernetické bezpečnosti. Pro úplnost jsou stručně rozebrány i vnitrostátní certifikační schémata z vybraných evropských států.
Související projekty: