Informace o publikaci

Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic

Autoři

TOMANOVÁ PETROVÁ Pavla KREJČÍ Oldřich DOLÁKOVÁ Nela GILÍKOVÁ Helena HLADILOVÁ Šárka ZÁGORŠEK Kamil

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku,
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://journals.muni.cz/gvms/
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-116
Klíčová slova Lower Badenian; Carpathian Foredeep; landslides; Foraminifera; Bryozoans; Molluscs; Palynology
Popis V roce 2018 byl během výkopových prací mezi obcemi Viničné Šumice a Vítovice odkryt zářez o velikosti 20 × 20 m a výšce stěny místy aždo 5 m. Zářez odkryl vápnité jíly badenského stáří, ve kterých byly různě deformované čočky a polohy jemnozrnného písku s několika bloky bílých vápnitých prachů (slínů) a s 2 polohami hlinitých sedimentů s valouny. Výchoz je součástí rozsáhlého sesuvu situovaného při z. okraji karpatské předhlubně. Bohatá a diverzifikovaná společenstva foraminifer s druhem Orbulina suturalis Brön. a Martinotiella karreri (Cush.) idndikují spodní baden, zóna M5b sensu Berggren et al. (1995). Za účelem datovní svahových pohybů byly odebrány vzorky pro studium palynomorfů z badenských jílů a také ze svahových sedimentů s valouny.Velmi bohatá a diverzifikovaná fauna byla popsána především z jemnozrnného písku, který vytváří vrstvy ve vápnitých jílech. Společenstvo obsahovalo schránky foraminifer, ostny ježovek, fragmenty spikul hub, hojné fragmenty měkkýšů a zoarií mechovek, červy - Ditrupa cornea (Linnaeus, 1758), Serpula sp.,? Serpulidae indet., fragmenty brachiopodů, členovce, korály, ostracody, teleostei atd. Sedimenty badenu a kvartéru byly smíchány svahovými pohyby ve středním pleistocenu a vývoj ukončen vznikem velkého sesuvu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info