Informace o publikaci

Gloriet v Širokém lese (Breitenwalder Gloriett) u Břeclavi

Autoři

LYČKA Daniel FOUKAL Libor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jižní Morava 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Břeclav; Lundenburg; Gloriet; Liechtenstein; Lednice-Valtice Area
Popis Studie se zabývá neznámým glorietem v Širokém lese ("Breiten Wald") u Břeclavi. Neznáme dobu vzniku a ani architekta. Je však možné, že stavba vznikla v prostoru bažantnice nejpravděpodobněji na konci 18. století, tedy za Aloise I. Josefa knížete z Liechtensteina. V této době totiž byly realizovány na knížecích panstvích totožné typy staveb. Jsou doloženy i drobné opravy v roce 1813, přesto však přelomový byl pro historii stavby rok 1854, kdy se z bývalého odpočinkového a výhledového lusthausu stala, podle plánů knížecího architekta Josepha Poppelacka, přízemní stavba spíše s hospodářským využitím. V této podobě zůstala zachována a zakonzervována až do zmíněného roku 2016, kdy celý objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V souvislosti se samotným areálem bažantnice byla věnována pozornost i objektu dnes již neexistující hájovny.