Informace o publikaci

Alternativní tresty ve vztahu k dopravním trestným činům

Autoři

LUKÁŠOVÁ Marcela

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kriminalita v dopravě na pozemních komunikacích má mezi ostatními druhy kriminality své specifické postavení. Silniční doprava tvoří v současné moderní civilizaci neodmyslitelnou součást každodenního života naprosté většiny lidí, a to jednoduše proto, že je všude kolem nás a není prakticky možné se jí vyhnout. V případě dopravy na pozemních komunikacích (oproti jiným typům dopravy) jsou řidiči většinou běžnými osobami s příslušným řidičským oprávněním, kteří nejsou průběžně proškolováni a nemají povinnost se zdokonalovat, jako například řidiči jiných dopravních prostředků. Znalosti z oblasti provozu na pozemních komunikacích mají jen obecné, mnohdy zažité. Takovýto řidiči jsou do jednoho potencionálními pachateli nedbalostní trestné činnosti v dopravě. Odborné i laické veřejnosti je zřejmé, že u těchto trestných činů je většinou společenská škodlivost menší než u jiných trestných činů proti životu a zdraví. K potrestání takovýchto pachatelů se jeví vhodné alternativní tresty. Na to, jaké konkrétní alternativní tresty se pro danou trestnou činnosti v rámci trestního zákoníku nabízejí, které z nich mohou být nejvhodnější, a jaké lze v tomto ohledu shledat nedostatky, se zaměří autorka ve svém příspěvku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info