Informace o publikaci

Příčiny nedoslýchavosti u dětí a dospělých, vyšetřovací techniky poruchy sluchu

Autoři

ŠLAPÁK Ivo URÍK Milan HOŠNOVÁ Dagmar

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis V přednášce bude podán přehled základních anatomických pojmů, uvedeny videoanimace funkce sluchové dráhy. Mezi základní vyšetřovací metody sluchu patří audiometrie - subjektivní i objektivní, tympanometrie a otoakustické emise. Do schématu vyhledávání nedoslýchavých dětí patří novorozenecký skrínink předškolních dětí. Dospělí přicházejí v okamžiku subjektivních potíží a poruchou komunikace. Mezi nejčastější příčiny poruchy sluchu u dětí patří vývojové vady, sekretorická otitida a ostatní typy zánětů. U dospělých jsou nejčastěji příčinou zhoršení sluchu degenerativní změny v souvislosti s věkem, zánětlivé postižení uší a náhle vzniká nedoslýchavost.