Informace o publikaci

Nachbarsprachenvermittlung in lebensechten Sprechsituationen (für Kindergarten)

Název česky Zprostředkování jazyků sousední země v reálných životních situacích (pro mateřské školy)
Autoři

BRYCHOVÁ Alice MAREČKOVÁ Pavla SLOBODOVÁ Gabriela

Rok publikování 2019
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem textu je popsat zprostředkování sousedních jazyků v příhraničních regionech Rakouska, Česka, Slovenska a Maďarska pomocí realistických řečových situací integrovaných do běžného života mateřských škol a ilustrovat je dobrými příklady z praxe.