Informace o publikaci

Diagnostika retrokochleární nedoslýchavosti

Autoři

ROTTENBERG Jan GÁL Břetislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-6-7/diagnostika-retrokochlearni-nedoslychavosti-118941
Klíčová slova retrocochlear hearing loss; CPA tumours; diagnostics
Popis Diagnostika retrokochleárních lézí představuje poměrně častou problematiku otolaryngologické praxi, jejíž opomenutí může mít pro pacienta vážné důsledky. Správně nastavené klinické guidelines a diagnostické protokoly jsou tak jedním z klíčových aspektů správné klinické praxe. Jsou k dispozici dva postupy: prvním je audiologická diagnostika s ABR jako primární nástroj, kterým je determinována skupina pacientů s možným tumorem, druhým postupem je pak vyšetření MRI mozku u každého pacienta s klinickým podezřením na tumor MM koutu. Je diskutována citlivost jednotlivých diagnostických metod ve vztahu k nákladové efektivitě.