Informace o publikaci

členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus)

Autoři

JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2019
Druh Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace