Informace o publikaci

Hlavní důvody potratu u žen a jejich prevalence u dívek v adolescentním věku

Autoři

AMBROSKOVÁ Petra JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem práce je zjistit, z jakých nejčastějších důvodů se ženy rozhodují pro potrat a jak velká je prevalence u dívek v adolescentním věku. Následným zjištěním ve zkoumaném souboru je stanovení četnosti potratů v kategoriích podle dosaženého vzdělání a průměrného věku nebo i průměrný věk u žen, které podstoupily potrat. Hlavní metodou k získání dat byl dotazník. Teoretická část práce obsahuje anatomicko-fyziologický popis ženské pohlavní soustavy a uvedení nejčastější důvodů u žen. V práci je zmíněn i přehled současných metod umělého přerušení těhotenství a možná zdravotní rizika během interrupce a po ní. Dále je stručně popsána historie umělých potratů, a jaké metody se nejčastěji praktikovaly v době předlékařské. Praktická část popisuje především výsledky terénních dat, které byly získány pomoci online dotazníku. Otázky byly orientovány na věk, vzdělání a záležitosti úzce související s interrupcí. Dotazník byl anonymní. Výsledná data jsem zpracovala za pomocí programu Microsoft Excel, kdy jsem zjištěné údaje zapsala do tabulek a vytvořila grafy. Z cca 80 vyplněných dotazníků vyplývají různorodá data. Otázka týkající se věku vyobrazuje škálu od 17 do 43 let. Více jak polovina respondentek užívala antikoncepci a přesto otěhotněla. Nejčastější užívanou antikoncepční metodou byla hormonální antikoncepce. Nejčastěji uvedenými důvody, proč se ženy pro interrupci rozhodly, jsou hlavně nízký věk, nedostatek financí nebo problémy s otcem dítěte. Několik žen také uvedlo, že u nich došlo k samovolnému potratu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info