Informace o publikaci

Výzkum zkušeností s kouřením a úrovně znalostí zdravotních rizik u žáků 8. a 9. ročníků ZŠ v městském a venkovském prostředí

Autoři

JUHAŇÁKOVÁ Božena JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření žáků 8. a 9. tříd základních škol. Kuřáctví je celosvětový problém, s kterým se potýkají již děti. V práci je vypracována rešerše této problematiky z odborné literatury a následně proveden výzkum na 2 městských a 2 vesnických školách v Jihomoravském kraji. Cílem výzkumu bylo zjistit zkušenosti dětí s kouřením a také jejich informovanost o zdravotních rizicích. Průzkum byl proveden kvantitativně formou dotazníku. Dotazník obsahoval 11 informačních a 6 testových otázek, z toho bylo 12 otázek uzavřených a 5 polouzavřených. Výsledky byly zpracovány pomocí grafů a tabulek. Dotazník vyplnilo 117 respondentů, přičemž 56 respondentů bylo z města a 61 z vesnice. Výzkumný vzorek je složen z 67 dívek a 50 chlapců. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že 59 % žáků někdy minimálně zkusilo kouřit. Průměrný věk prvního kontaktu s cigaretou byl stanoven na 12 let. Dále bylo zjištěno, že nejvíce žáků (92 %) ví o možné rakovině plic jako nádorovém riziku z kouření, dále vědí o rakovině jazyka (68 %) a rakovině ústní dutiny (56 %).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info