Informace o publikaci

Suroviny kamenné industrie z Hradce nad Svitavou v kontextu surovinové základny kultury s lineární keramikou na moravsko-českém pomezí

Autoři

JANÁK Vratislav KEJVAL Pavel MAREČEK Jan NĚMCOVÁ Jana PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Acta Archaeologica Opaviensia 5
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Moravo-Bohemian border; Neolithic; Linear Pottery culture; raw material composition of lithic industry; system of long-distance distribution of the Kraków-Częstochowa Jurassic silicites; role of the Moravo-Bohemian border in the system
Popis Na základě určení suroviny štípané kamenné industrie na některých lokalitách kultury s lineární keramikou (LnK) v prostoru severní části moravsko-českého pomezí lze předpokládat, že nedávno identifikovaný hypotetický systém dálkové distribuce silicitů krakovsko – čenstochovské jury do Poodří a dále směrem na západ dosahoval až do Boskovické brázdy. Nejzazší distribuční osady systému snad představuje enkláva LnK v povodí řeky Jevíčky (Chornice, Jevíčko aj.). Odtud putovaly krakovské silicity nejspíše na jih a zejména na západ, do Čech. S touto již lokální (?) distribucí nejspíše souviselo i sídliště v Hradci nad Svitavou a možná i dále na severu sídliště ve Starém Městě (u Moravské Třebové). V jeho případě však mohly hrát důležitou roli také výchozy metabazitů zábřežského krystalinika v nejbližším okolí. Jen marginální zastoupení SKČJ mezi surovinami štípané industrie ze sběrů na sídlišti Nedošín 11 v těsném sousedství Litomyšle však nedovoluje dosud spojit s dalším postupem krakovských silicitů do Čech enklávu LnK v povodí řeky Loučné, jak to sugeruje dislokace osídlení LnK na pomezí. Tuto otázku bude muset řešit budoucí výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info