Informace o publikaci

Konzervativní terapie klinických projevů endometriózy v reprodukční gynekologii

Autoři

HUDEČEK Robert VENTRUBA Pavel GAZÁRKOVÁ Eliška SZYPULOVÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bolest
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2019/02/Konzervativn%C3%AD%20terapie.pdf
Klíčová slova endometriosis; chronical pelvic pain; sterility; therapy of endometriosis
Popis Endometrióza je definována jako ektopická přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Etiologie endometriózy je pravděpodobně multifaktoriální, velmi rozšířenou teorií vzniku je retrográdní menstruace, nicméně velkou úlohu sehrává imunitní systém. Mezi projevy endometriózy patří chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné menstruační krvácení, krvácení mezi menstruacemi, dyspareunie a dysfertilita. Práce udává přehled současných možností klasifikace endometriózy malé pánve, shrnuje epidemiologické faktory a patogenetické mechanismy v souvislosti s lokalizací ektopických ložisek. Definuje možné klinické projevy jednotlivých forem endometriózy a přináší současný přehled farma-kologických možností léčby. Hormonální terapie zahrnuje aplikaci kombinované orální kontracepce, tablet se samotným progestinem – progestin only pills, depotních progestinů – implantátů, intrauterinního systému s levonorgestrelem, progestinů s přihlédnutím na výsledky aktuálních kli-nických hodnocení dienogestu. Dále jsou prezentovány terapeutické účinky selektivních modulátorů progesteronového receptoru, GnRH analog a antagonistů a add-back terapie. Přehled uzavírá výčet terapeutických možností selektivních modulátorů estrogenových receptorů, selektivních inhibitorů aromatázy a protizánětlivá a imunomodulační terapie. Při rozhodování o medikamentózní nebo chirurgické terapii genitálních forem endometriózy či jejich případné kombinaci je třeba zvážit, o jaký typ endometriózy se jedná. Zda o formu peritoneální, ovariální, rektovaginální, extragenitální nebo o adenomyózu. Rovněž charakter pánevní bolesti a přítomnost neplodnosti ovlivňují volbu vhodného terapeutického postupu. Mikroskopická charakteristika ektopických ložisek endometria má také vliv na výsledný efekt hormonální terapie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info