Informace o publikaci

Rozvíjení IKK v kurzech odborného cizího jazyka: rodilý mluvčí-nepedagog ve výuce

Autoři

ČERVENKOVÁ Marie

Druh Článek ve sborníku
Konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Klíčová slova intercultural communicative competence; foreign language for specific purposes; native speaker
Popis Výuka cizího odborného jazyka nespočívá pouze ve výuce odborné slovní zásoby a rozvíjení znalostí v dalších lingvistických kategoriích. Dnes více než kdy dříve zasahují potřeby studentů do oblasti dovedností sociolingvistických, pragmatických a obecných. Na příkladu dvou didaktických aktivit budeme demonstrovat možnosti posilování těchto dovedností s důrazem na kompetenci interkulturní, která se stala novým horizontem ve výuce cizích jazyků (Beacco 2000, Beacco 2013). Jako první představíme videokonferenční výuku, která byla relizována mezi Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU) a Aftec Tours a CJV MU a l’IUT Université Picardie, a dále obsah předmětu asistentství studentů programu Erasmus ve výuce cizích jazyků na MU a jeho realizaci v kurzech odborné francouzštiny na Ekonomicko-správní fakultě MU. V obou případech budeme specifikovat jejich interkulturní dimenzi a možnosti rozvoje dovedností, které budou studenti potřebovat ve svém budoucím profesním životě.