Informace o publikaci

Formy vyrušení dilematu: Změna ideálu sociálního pracovníka a Změna ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka

Autoři

OTAVA Ladislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis sociální práce|Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www Sociální práce/Sociálna práca - Archiv čísel - 2020/2 - Prevence v sociální práci
Klíčová slova dissolution of dilemma, change of ideal, change of work conditions
Popis CÍLE: Cílem stati je rozšířit teorii zvládání dilemat prostřednictvím odpovědi na otázku: „Jakými argumenty můžu doložit vyrušení dilematu změnou ideálu sociálního pracovníka a změnou ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy teorie zvládání dilemat, učící se organizace, jsou využity poznatky z oblasti supervize. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita analýza dokumentů a hermeneutický přístup. VÝSLEDKY: Práce přinesla popis částí sociální reality organizací služeb sociální práce, které dosud nebyly interpretovány jako způsoby zvládání obtížných rozhodnutí, a včlenila je do stávající teorie vzniku a zvládání dilemat. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Téma způsobů zvládání dilemat sociálních pracovníků se týká jednotlivých pracovníků, organizací i profese samotné. Reflektování způsobů práce s dilematy a hledání způsobů jejich vyrušení se tak ukazuje jako významné téma pro sociální práci na všech těchto úrovních.