Informace o publikaci

Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA jako prediktivních bio markerů u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta

Autoři

MACHÁČKOVÁ Táňa GROLICH Tomáš FIALA L. PROCHÁZKA Vladimír ŠKROVINA M. KALA Zdeněk SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/2019-supplementum1/vyuziti-sekvenovani-nove-generace-v-analyze-cirkulujicich-mikrorna-jako-prediktivnich-biomarkeru-u-pacientu-s-lokalne-pokrocilym-karcinomem-rekta-109557
Klíčová slova MicroRNAs; Neoplasms; CRC patients
Popis MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA podílející se na posttranskripční regulaci genové exprese. Jsou esenciálními regulátory fyziologických procesů, podílejí se na patogenezi mnoha onemocnění a jejich deregulace byla prokázána u řady nádorových onemocnění vč. karcinomu rekta. Cirkulující miRNA přítomné v krevní plazmě by mohly být vhodnými kandidáty na neinvaziní prediktivní biomarkery odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Předkládaná pilotní studie se zabývá využitím sekvenování nové generace k analýze cirkulujících miRNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info