Informace o publikaci

Volby do obecních zastupitelstev 2018 – analýza volební judikatury krajských soudů

Autoři

FERFECKÝ Jan SCHEUER Jan ŠÍP Josef

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12592
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2020-1-5
Klíčová slova Judicial Review of Elections; Parties of the Proceedings; Locus Standi; Type of Actions
Popis Článek se zabývá analýzou soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev vroce 2018 napříč jed-notlivými krajskými soudy, přičemž se soustředí na dva významné procesní aspekty návrhů na takový přezkum– účastníky řízení (včetně detailnějšího rozboru osoby navrhovatele, tj.aktivní legitimací kpodání návrhu) aposouzením druhů návrhů ze strany krajských soudů, neboť toto posouzení má vliv na následný přezkum, který soud provádí. To vše článek analyzuje na základě kvantitativního sběru dat– všech rozho-dovaných věcí týkajících se přezkumu voleb do obecních zastupitelstev vroce 2018.