Informace o publikaci

Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil a Ludvík Vaculík)

Autoři

KOTÁSEK Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemistyka
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2020/Kotasek.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14746/bo.2020.1.3
Klíčová slova Jiří Kratochvil; metacommentary; postmodern; posthermeneutic; Ludvík Vaculík
Popis Na obecné úrovni se článek zabývá fungováním komentáře či metakomentáře v postmoderních prozaických textech. K doložení a rozpracování teoretických východisek využívá článek texty Jiřího Kratochvila a Ludvíka Vaculíka. Z pohledu hermeneutiky je struktura, která se odhaluje uvnitř literárních textů právě prostřednictvím komentáře, nazvána posthermeneutickou. Článek ukazuje, že tato posthermeneutická struktura je pevně spojena s perverzní situací ineditního publikování v Československu 70. let jak ji zachycuje Vaculíkův Český snář, stejně jako v situaci ženského subjektu zobrazené v Kratochvilově povídce Příběh krále Kandaula. Článek dochází k závěru, že postmoderna staví čtenáře či recipienta před etickou volbu co se role literatury a obecně umění týče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info