Informace o publikaci

Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019

Název česky Sborník International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019
Autoři

MIKUŠ Petr CENEK Martin ŠTĚRBA Martin KUNDRTOVÁ Veronika

Rok publikování 2020
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 9. – 6. 9. 2019 katedrou podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Sborník zahrnuje příspěvky v oboru podnikové ekonomiky, managementu a marketingu zaměřené na moderní trendy a to zejména v oblasti výkonnosti podniků, řízení spokojenost zákazníka, řízení kvality, znalostního managementu, start-upů, inovačního potenciálu MSP, sociálních a digitálních médií, konkurenceschopnosti, strategického managementu, řízení lidských zdrojů, management science a v neposlední řadě v oblasti marketingu, corporate governance a ICT v podnicích. Ročník bude dále zaměřen na reflexi rozvoje poznání a jeho vývoj od roku 2000 do roku 2020 v oblasti ekonomie a podnikového hospodářství.
Související projekty: