Informace o publikaci

Principles of Epidemiologic Studies

Autoři

PIKHART Hynek

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hygiena spolu s epidemiologií reprezentují integrální, biomedicínské základy veřejného zdravotnictví. Hrozby epidemií, devastujících populace venkova i měst a paralyzující bojující armády, vedly v 19. století ke vznku dvou nových medicínských disciplín. Hygiena je vědou o ochraně a podpoře zdraví. Původně se zabývala všemi faktory působícími na fyzické zdraví i psychiku člověka, medicínskými aspekty výskytu a předcházení nemocem. Pevná vazba mezi hygienickými teoriemi a zdravotním stavem populace zůstává v původní formě v prevenci infekčních nemocí, později v nově se formující epidemiologii, jejíž postupný rozvoj v dnešní epidemiologii neinfekčních nemocí je obdivuhodným úspěchem medicíny. Účelem učebního textu je podpora přípravy pregraduálních studentů na státní rigorózní zkoušku na žádoucí úrovni vědomostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info