Informace o publikaci

„Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků

Logo poskytovatele
Autoři

OSMAN Robert PORKERTOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.13060/csr.2020.004
Doi http://dx.doi.org/10.13060/csr.2020.004
Klíčová slova disability geography; social space; Henri Lefebvre; civil inattention; wheelchair users
Popis Příspěvek vychází z tradice sociálně geografického pojetí relačního prostoru. Nevnímá tak prostor jako daný, hotový a všude stejný, ale naopak jako neustále vytvářený, nikdy neukončený a velmi heterogenní. Prostor je tak v této tradici pojímán jako prostor neustále (re)produkovaný sociálními vztahy v něm realizovanými. Příspěvek se pak zaměřuje na jeden vybraný typ sociálního prostoru a tím je sociální prostor uživatelů a uživatelek elektrických vozíků. Klade si tak otázku, jak sociální prostor, v němž každodenně vyjednávají své životy, ovlivňuje jejich pohyb fyzickým (myšleno materiálním) prostorem. Toto zaměření příspěvku vychází z teoretické ambice překlenout vzdálenost mezi využitím sociální prostoru výhradně k analýze sociální mobility a zájmem výhradně o fyzickou mobilitu uživatelů a uživatelek elektrických vozíků. Příspěvek si tak klade otázku, jak sociální praktiky jako zírání, oslovování, dotazování či uskakování spoluutvářející sociální prostor uživatelů a uživatelek elektrických vozíků ovlivňují jejich fyzickou mobilitu, tedy jejich pohyb materiálním prostorem. Příspěvek vychází z dlouhodobého výzkumu (2010-2018) časoprostorového chování čtyř uživatelů a jedné uživatelky elektrických vozíků s diagnostikovanou svalovou dystrofií žijících ve městě Brně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info