Informace o publikaci

Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář

Autoři

HANÁK Jakub ŽIDEK Dominik ČERNOCKÝ Robert

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Praktický komentář zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2020.