Informace o publikaci

Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva

Autoři

KVIZDA Martin NIGRIN Tomáš SEIDENGLANZ Daniel TOMEŠ Zdeněk PAŘIL Vilém

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace společnosti mobilními telefony umožňuje využít sledování pohybu mobilních telefonů pro stanovení mocnosti dopravních proudů. Tato technologie doplní stávající standardní datovou základnu postavenou na sčítání, dotazníkovém šetření a datech ze sčítání obyvatel. Soubory big data s sebou nesou kromě robustní kvantitativní informace (např. počet cest) také nezanedbatelné informace kvalitativní (např. opakování cest, délka pobytu v destinaci, místo předpokládaného bydliště cestovatele, apod.). V kombinaci s vhodným dotazníkovým šetřením tak může být zpřesněno určení stávajícího dopravního proudu a z toho vycházející odhad budoucího dopravního proudu při vybudování příslušných infrastrukturních staveb, což povede ke zpřesnění odhadu využití hospodárnosti vynaložení veřejných prostředků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info